16 พฤษภาคม 2562 สุโขทัยขุดพบเตาเผาสังคโลกโบราณสภาพดี กรมศิลป์ทุ่มงบ 16 ล้าน ทำอาคารอนุรักษ์ ส่งเสริมท่องเที่ยว

ที่มา: https://siamrath.co.th/n/79773

ที่โบราณสถานเตาทุเรียง (เตาเผาสังคโลก) ริมคูน้ำแม่โจน ทิศเหนือของวัดพระพายหลวง ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย นักโบราณคดีได้ขุดพบเตาเผาสังคโลกโบราณสภาพดีซึ่งจมอยู่ใต้ดิน ในการนี้กรมศิลปากรทุ่มงบ 16 ล้าน ดันทำเป็นแหล่งท่องเที่ยว นักโบราณคดีชำนาญการพิเศษอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย เปิดเผยว่าการขุดค้นนี้เป็นเฟชที่ 3 ของโครงการอนุรักษ์กลุ่มเตาทุเรียง โดยได้ขุดแต่งแต่หมายเลข 1 และหมายเลข 8 ซึ่งมีสภาพดี และเตรียมมก่อสร้างอาคารครอบ ที่ข้างเตาหมายเลข 1 เมื่อขุดหลุมเพื่อทำฐานรากอาคาร ลึกลงไปประมาณ 500 เซนติเมตร ได้พบกับผนังเตา จึงได้ทำการขุดเปิดขยายทำให้เห็นเป็นโครงสร้างของเตาเผาสังคโลกโบราณที่ยังคงสภาพที่ดีมากและเป็นตัวอย่างที่น่าศึกษาของเตาเผาทรงปะทุนยุคแรกๆ ซึ่งสร้างไว้ในคันดินเพื่อรักษาอุณภูมิตามแบบโบราณ โดยทางอุทยานฯมีโครงการที่จะจัดสร้างอาคารครอบเตาเพื่ออนุรักษ์เตาโบราณกลุ่มนี้ไว้ให้เป็นสถานที่ศึกษาและท่องเที่ยวต่อไป โดยรูปแบบของโครงการจะมีการก่อสร้างศูนย์ข้อมูลโดยมีที่จอดรถ และทางเดินชม อาคารต่างๆที่จะสร้างขึ้นครอบเตาทุเรียงโดยอาคารจะมีรูปแบบและใช้วัสดุที่สอดคล้องกับท้องถิ่น คาดจะแล้วเสร็จภายในปี 2563